Allez, Chantez! Nieuw Gent in beeld

Elke maand zingt Allez, Chantez! samen met de buurtbewoners in het buurtcentrum van Nieuw Gent. Deze buurt ten Zuiden van de historische stad huisvest mensen met meer dan 100 nationaliteiten. In deze hoogbouwwijk leven mensen dicht bij elkaar en valt er veel te beleven. Samen met de sociale buurtpartners zet de stad Gent immers een hele ‘revitalisatie’ van de wijk op touw. Op vraag van de stad Gent zet Allez, Chantez! in op gedeelde cultuurbeleving en vormen we de lijm die die de bewoners van de wijk met elkaar verbindt.

Hoe verlopen de sessies?
Voor de lokale zangwerking van Nieuw Gent hebben we ons met een artistiek team over de volgende kwestie gebogen: hoe kunnen we ons zangconcept nog laagdrempeliger maken zodat we als tijdsbesteding nog aantrekkelijker kunnen zijn? Zangcoach Esther en pianiste Saskia leiden de sessies en laten met hun enthousiasme alle stemmen versmelten. Om ook laaggeletterden aan te trekken gebruiken ze geen (of niet altijd) boekjes met zangteksten en maken ze ons warm om met z’n allen bekende en onbekende hits aan te pakken. En dankzij percussioniste en zangcoach Hilde komen er liedjes uit alle windstreken aan bod.

“Mag ik ook komen meezingen in Nieuw Gent?”
Deze zangsessies zijn toegankelijk voor iedereen die de buurt een warm hart toedraagt. We zetten in op een versterking van het buurtweefsel, dus mensen die er wonen, werken of er deel willen uitmaken van de betrokken lokale gemeenschap zijn van harte welkom. Heb jij zin om Nieuw Gent beter te leren kennen, op termijn misschien vrijwilligerswerk voor de buurtgemeenschap te verrichten of heb jij nog een andere reden? … kom maar af en zing mee!