Denktijd = bouwtijd. Communityweefsel verstevigen.

Sinds een tijdje kriebelt een inzicht aan de gewrichten van mijn vingers. Het is het gevoel dat ik ook krijg wanneer ik zin heb in een sigaret (vreemd, want ik heb eigenlijk nooit echt veel gerookt). Op deze doodgewone zaterdagochtend waarop Toon zijn fiets afmat in de Vlaamse Ardennen zet ik me aan mijn bureautje en probeer ik dat inzicht dan toch eindelijk op papier te krijgen. Hoofd leeg, papier vol.

Ik weet meteen dat het over het versterken van ‘community weefsel’ gaat.
Uiteindelijk organiseren we gewoon maandelijks een gratis zangsessie voor iedereen die graag zingt. Maar van al die mensen die ons daar bezig zien, zijn er velen die (impliciet of expliciet) ook echt de kracht voelen van het menselijk kapitaal en het sociaal potentieel dat we daar bij elkaar brengen. Intussen hebben we rond Allez, Chantez! al een heleboel believers verzameld.
Vaak stoot ik op het besef van het wezenlijke potentieel dat uitgaat van deze Allez, Chantez!-community. Niet alleen zijn het deze mensen die onze ambassadeurs zijn op verschillende niveaus: ze brengen andere zangers mee, ze boeken onze zangsessies in hun privé-sfeer, ze stellen onze zangactiviteiten voor als teambuilding of bij klantendagen op hun werk, ze zoeken in hun eigen gemeente naar de juiste mensen om Allez, Chantez! daar ook te verwezenlijken, … Maar ze zijn ook ons klankbord over de werkelijkheid van onze verwezenlijkingen. Ze zijn onze potentiële nieuwe vrijwillige medewerkers op bestaande en nieuwe stadswerkingen. En last but not least zijn ze ook onze motivator om te blijven investeren in dit project.

Op papier een poging om visueel weer te geven waar ik met Allez, Chantez! naartoe wil:

  1. Ik wil een duidelijk kader schetsen voor onze vrijwillige medewerkers, voor onze muzikanten én voor onze zangers. Dat kader krijgt vorm aan de hand van een duidelijk omschreven visie, missie, strategie en traject. Hierbij ontwikkelen we enkele instrumenten die deze zaken kunnen overbrengen.
  2. Elke boekingsformule en stadswerking kan zijn eigen invulling van dit kader ontwikkelen. We werken hierbij met zelfsturende teams waarin we gedeelde verantwoordelijkheid stimuleren.
  3. De beleving van de deelnemende zangers staat voorop. Verschillende evaluatietools en communicatiekanalen maken het mogelijk om de ervaring van onze zangers te monitoren, zodat we kunnen bijsturen en optimaliseren.

Je leest het: Allez, Chantez! leeft… en daarmee rijpt ook de honger, honger naar de kennis over community building. Mocht een brave lezer me kunnen inspireren opdat dit idee verder kan rijpen in mijn hoofd tot 100% werkbare materie… dankjewel!