Bericht aan de pers

PERSBERICHT
Gent 23.05.2016

Uitbundig zangproject Allez, Chantez! neemt hoge vlucht
Voluit samen zingen ook in Brugge en Kortrijk en met specifieke doelgroepen

Vanaf dit najaar kan je ook in Brugge en Kortrijk genieten van de gratis zangsessies van Allez, Chantez! Net als in Gent zullen er maandelijks enthousiaste muzikantenduo’s van het gezelschap neerstrijken op een vaste locatie en kan je er terecht voor twee uur interactief entertainment waarin zangplezier centraal staat. Je muzikale ervaring, achtergrond of leeftijd is niet belangrijk… zolang je maar graag zingt en houdt van popmuziek uit verschillende periodes. Allez, Chantez! biedt hiermee een avond gratis zangplezier voor alle deelnemers.
Daarnaast kunnen organisatoren van feesten en evenementen boeken voor een interactieve zangsessie. Voortaan is er ook een specifieke formule voor senioren en kun je een muzikale opvoering boeken waarin we drie generaties samen voluit laten zingen: kinderen, ouders en grootouders.

 

Nieuwe reeksen gratis zangsessies in andere steden
Elke maand zingen maandelijks meer dan 250 zangers samen in de Gentse Parnassuskerk. Vanaf september kunnen zangliefhebbers ook hun hartje ophalen in de Schipperskapel van Brugge. De eerste Brugse zangsessie vindt plaats op zaterdag 24 september. In Kortrijk biedt de gerenoveerde Scala van de Unie Der Zorgelozen vanaf oktober maandelijks onderdak aan Allez, Chantez!. De eerste Kortrijkse zangsessie vindt plaats op dinsdag 22 oktober. Alle zangmomenten vind je terug op de website en Facebookpagina van het zanginitiatief. Iedereen die graag zingt is hier dan ook hartelijk welkom!

 

Proefproject: Allez, Chantez! ingezet in Gentse wijk
Allez, Chantez! betekent meer dan vrijuit samen zingen”, aldus coördinator Annelore Camps. “In de Gentse wijk Nieuw Gent starten we op vraag van de stad Gent in september een buurtwerking op waarbij de focus ligt op een versterking van de sociale cohesie in de wijk. Hier implementeren we het zangproject om een positieve dynamiek op gang te brengen en hopen we een brug te slaan tussen de 130 nationaliteiten van de buurtbewoners.” Ook dit project vangt aan in september.

 

Twee nieuwe formules
Dat samen zingen een helende werking heeft, behoeft geen betoog. Ook voor de activatie van senioren wordt zang als katalysator ingezet. Allez, Chantez! brengt nu een specifieke formule uit waarbij repertoire en opzet 100% afgestemd is op de seniorendoelgroep. “Het is bijzonder dat we ook onze eigen achterban uitnodigen om deel te nemen aan deze zangsessies zodat er een wezenlijke verbinding wordt gemaakt tussen de wereld binnen en buiten de woonzorgcentra waar we neerstrijken.”
“We brengen ook een primeur: een participatief zangproject waarbij we streven naar 100% interactieve samenzang van maar liefst 3 generaties: kinderen, ouders en grootouders,” glundert Camps. Hier speelt Allez, Chantez! in op de vergeten traditie van vrij musiceren in de familiale sfeer. Tot dusver werd Allez, Chantez! geboekt op verjaardags- en buurtfeesten. “Uit de verhalen van de deelnemers ontstond het idee om een zangsessie aan te bieden voor drie generaties. Vroeger werd er thuis veel meer gezongen. Mensen missen dat blijkbaar.”

 

Voluit samen zingen
Allez, Chantez! ontsproot aan het idee dat samen voluit zingen bevrijdend kan werken, zeker wanneer dit in een veilige omgeving gebeurt die uitnodigt tot expressie. “Omdat we geen blijvend engagement, toegangsgeld of voorbereiding verwachten van onze deelnemers, wordt het gedeeld zangplezier enkel groter. Iedereen kan immers deelnemen! De groep mensen die we weten te bereiken is tussen de 20 en 70 jaar oud en heeft een diverse achtergrond en muzikale ervaring,” klinkt het enthousiast bij Camps en haar mede-initiatiefneemster Laila De Bruyne. Intussen werkt Camps als zelfstandig creatief ondernemer om het zangproject uit te bouwen.

 

Praktisch
Meer informatie over het initiatief is te vinden op de website: www.allezchantez.be en Facebookpagina www.facebook.com/allezchantez. Of schrijf je in voor de nieuwsbrief via info@allezchantez.be.