Allez, Chantez! 3.0, waarin participatie troef is!

Nieuw hoofdstuk

Op 13 juni 2014 zagen Laila en ik de vonken in elkaars ogen: wij zouden een zangproject oprichten waar werkelijk iedereen die graag zingt precies dát kan komen doen: zingen! Gewoon zingen, zonder dat er iets anders van je verwacht wordt. (= Allez, Chantez! 0.0) 8 maanden later, op 18 februari 2015 zongen we samen met 95 zangliefhebbers tijdens de allereerste zangsessie. (= Allez, Chantez! 1.0) Op 1 januari 2016 liet ik mijn toenmalige job voor wat ze was en waagde ik de sprong als zelfstandig ondernemer. (= Allez, Chantez! 2.0) Op 19 februari 2016 organiseerden we onze eerste geslaagde benefiet, waardoor we de Gentse werking nog verder konden uitbouwen. En nu, twee jaar later, op 1 januari 2018 staat Allez, Chantez! opnieuw voor een grote uitdaging. De komende maanden maken we werk van een extra luik waarin we het engagement van onze achterban willen stimuleren en reguleren. En dit om er uiteindelijk voor te zorgen dat meer en meer mensen kunnen genieten van de effecten die voluit samen zingen zomaar gratis en voor niets met zich meebrengt. Ik noem het voor de duidelijkheid even Allez, Chantez! 3.0 … omdat we bij deze onszelf voor een derde keer moeten heruitvinden. Omdat we voor de derde keer zaken moeten loslaten wat we al kennen, een beweging in gang steken, opnieuw springen en kijken wat er gebeurt. Dit is een organisch gebeuren van onderuit… en man, zijn wij blij om dit vanop de eerste rij te mogen zien gebeuren!

Annelore, dankjewel om Allez, Chantez! op te richten. Het maakt mensen blij. Ik wilde voordien al zo lang gaan zingen, maar kan jammer genoeg geen noten lezen, dus een koor was niet meteen een optie. Ik geniet echter wél enorm van zingen, én het brengt mensen ook samen (ondertussen gaat een kennis van mij samen met mijn buurmeisje zingen, sinds ik ziek ben zonder mij, terwijl ze mekaar helemaal niet kenden voordien, leuk toch). Het Bruto Nationaal Geluk vaart er wel bij!”

Wat er nu leeft: groepscohesie troef!

Regelmatig bellen Laila en ik elkaar nog op: “Zot he?! Wat er van dat idee gekomen is?!” Eigenlijk wilden wij gewoon zelf graag naar zulke zangactiviteiten gaan en daarom staken we de handen uit de mouwen. Maar het resultaat is en blijft verbluffend. In 2017 lieten de zangcoaches van Allez, Chantez! 11.332 unieke personen (!) voluit samen zingen. Je leest het goed: in drie jaar tijd gingen we van twéé personen die graag willen zingen naar elfduízend driehonderdtweeëndertig … (stilte). Maar los van de cijfers zijn het de reacties van de zangliefhebbers die ons telkens weer terugvoeren naar de kern van wat we doen: puur zangplezier, zorgeloosheid, gelukservaringen, de belevenis van verbondenheid, de mogelijkheid tot ontmoeting, de kans om in een sociale mix terecht te komen, kunstbeleving, goesting om méér met muziek bezig te zijn, het (her-)ontdekken van nieuwe en oude liedjes, … (stilte). Al die effecten hadden we misschien op voorhand niet zo bedacht, maar het is prachtig wat er bloeit!

Het is vanuit die verwondering dat we aan dat derde hoofdstuk beginnen. Het voelt als de volgende logische stap, maar het wordt wel spannend. Hoe zal onze achterban reageren? Wat zal het traject ons brengen? En waar zal het ons heen voeren? Welke vorm zal het aannemen? We weten alleen dat het hier start, bij onze missie om méér mensen samen te laten zingen, omdat we geloven dat we daardoor voor een meer open samenleving kunnen zorgen. Elke kritische geest zal zich nu de vraag stellen waarom wij mensen daarvoor nu precies laten zingen. Hoe kan (iets simpels als) zingen de wereld verbeteren? Omdat we mensen iets voorschotelen dat hen deugd doet. Omdat we mensen terugbrengen bij hun kern (mens zijn, sociaal zijn, een cultureel wezen zijn). Omdat we aantonen dat het soms ook gewoon simpel kan zijn. Omdat we met onze eigen zangsessies en tijdens boekingen mensen werkelijk verbinden met elkaar. Omdat we met al deze kleine interventies bouwen aan een sfeer waarin er toenadering tot en communicatie met elkaar mogelijk is. Omdat we keer op keer kunnen vaststellen dat het onze achterban raakt op manieren die we vooraf zelfs niet voor mogelijk hadden gehouden.

Concreet? Participatie troef!

Wat we al in gang hebben gezet om het kader nog sterker te maken: we werven nieuwe zangcoaches aan, laten ons versterken in de praktische regelingen achter de schermen, vergroten onze kennis en ons netwerk, laten ons coachen op verscheidene vlakken én smeden stevige banden met onze partners. Je leest het: onze wortels worden steeds steviger en we vergroten ons draagvlak waardoor we stabieler, sterker en zichtbaarder worden. We bouwen hiermee een serieuze sociale onderneming op.

En omdat we geloven dat wij als socio-cultureel project een enorme troef in handen hebben, gaan we daar in de toekomst voluit op inzetten: participatie troef! Bij onze lokale zangwerkingen in Gent en Kortrijk kwamen het afgelopen jaar maar liefst 2.000 unieke personen proeven van ons concept – zij zijn onze ambassadeurs die ons project aan den lijve hebben ondervonden. Iedereen van hen stapte ooit een eerste keer over de drempel en velen van hen brachten daarna nieuwe zangliefhebbers mee. Elke keer kunnen wij 30% nieuwkomers begroeten. Wel… het zijn al deze mensen die ons project uitdragen en doen groeien. Intussen voorzien we hen al enkele instrumenten waarmee ze Allez, Chantez! op de kaart kunnen zetten: ze kunnen financieel bijdragen tijdens de benefietactiviteiten in februari, ze kunnen steunend lid worden via onze vriendenwerking Club Allez!, ze kunnen als vrijwilliger helpen op onze lokale zangsessies en ze kunnen ons project voorstellen als activiteit op hun eigen buurt- of schoolfeest, als teambuilding of in het rusthuis waar hun moeder verblijft. Onze achterban is onze hofleverancier van groeiopportuniteiten. Maar in ons nieuw plan bieden we al deze zangliefhebbers de kans om hun steentje bij te dragen met een portie tijd, geld, helpende handen, kennis en/of netwerk. Vijf pijlers voor participatie aan Allez, Chantez! waarmee we het project en de impact ervan kunnen vergroten >> waardoor uiteindelijk iedereen die graag zingt dat samen kan doen en we met z’n allen werk kunnen maken van die open samenleving die zo oogverblindend op ons verlanglijstje staat te pronken.

De eerste stappen zullen bevragingen zijn, een impactonderzoek en een studie van de methodes waarmee we al dat engagement kunnen oproepen en reguleren. Op alle februari-sessies zal je hiervan de eerste tekenen zien verschijnen. We werken hiervoor samen met consultants en willen hierover duidelijk blijven communiceren via onze website en deze blog. Als jij concreet wil meewerken aan dit onderdeel van Allez, Chantez! dan laat je maar van je horen: info@allezchantez.be. We kijken er alvast naar uit!